Overige instrumenten

Onder de categorie instrumenten vallen onder andere huidstansen. Dit instrument maakt het makkelijk om huidmonsters af te nemen.